Start een groepsactie

Geef je actie een naam

Door deze naam weten mensen van wie de groepsactie is.

Wat is het e-mail adres van de ouder?

Op dit e-mailadres ontvang je de licentie voor je kind en later ook de betaallink.
P.s. Wil je met meer kinderen uit jouw gezin meedoen? Start de groepsactie en meld je volgende kind aan via de groepsactiepagina.